Paskutinės naujienos
Jaunųjų Talentų konkursas 2015

Jaunųjų Talentų konkursas 2015

Standartizuoti testai

Standartizuoti testai

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams objektyviai įsivertinti vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą pasiekimams ir ugdymo kokybei gerinti...
Akcija „Darom - 2015“

Akcija „Darom - 2015“

Jau 7-tus metus balandžio pabaigoje paskirtą šeštadienį visa Lietuva sujunda tvarkytis. Tai garsioji akcija ,,MES DAROM“. Mūsų mokykloje dalyvavimas šioje akcijoje įtrauktas į ugdymo planą kaip integruotų veiklų diena „DAROM“. Šiemet, balandžio 24...
Anglų kalbos viktorina 2015

Anglų kalbos viktorina 2015

Skatinant mokinius aktyviau domėtis anglų kalba, šiek tiek prasmingiau leisti savo laisvalaikį pertraukų metu ir pasitikrinti savo anglų kalbos gramatikos žinias, balandžio 13-17 dienomis, mokykloje vyko šiek tiek netradicinio pobūdžio anglų kalbos...
Jaunųjų talentų konkursas 2015

Jaunųjų talentų konkursas

Kviečiame dalyvauti!...
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015

VEIKSMO SAVAITĖ „BE PATYČIŲ - 2015“

Mokyklose, kurios sistemingai įgyvendina patyčių prevencijos programas ir visi mokyklos darbuotojai mokosi, kaip atpažinti ir reaguoti į tyčiojimąsi, patyčių pradeda mažėti. „Vaikų linijos“ inicijuota šeštoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, vykusi kovo 23-29 dienomis...
Neakivaizdinė jaunųjų žygeivių mokykla „Kelionių tradicijos“ 2015

Neakivaizdinė jaunųjų žygeivių mokykla „Kelionių tradicijos“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius pasiūlė Lietuvos moksleiviams labai įdomų ir vertingą veiklos ir tobulėjimo pasiūlymą. Steigiama neakivaizdinė Jaunųjų žygeivių...
Teisinių žinių konkursas „Temidė 2015“

Teisinių žinių konkursas „Temidė 2015“

Kovo 24 dieną Trasalyje vyko rajoninis Respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“ turas. Dalyvavo Trakų rajono mokyklos, taip pat ir mūsų mokyklos komanda pasivadinusi „Kęsto brigada - JPR“ pasirinkę tokį...
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 Į prieki
Mokyklos vizitinė kortelė

  • Mokyklos tipas - pagrindinė

  • Įsteigta 1967 m. rugsėjo 1 d.

  • Steigėjas - Trakų rajono savivaldybės taryba.

  • Mokyklos kodas: 191817949.

  • Mokymo forma - dieninė.

  • Mokomoji kalba - lietuvių.

  • Mokykla dirba 1 pamaina.

  • Yra  9 dalykiniai kabinetai, 5 klasės, sporto salė, choreografijos salė, muziejus, biblioteka- skaitykla, mokinių svetainė, dienos centras.

  • Yra priešmokyklinio ugdymo grupė, keturios 1-4 klasės, šešios  5-10 klasės,  viso – 10 klasių komplektų.

  • Veikia MUKIS.

  • Mokosi 114  mokinių.

  • Dirba 23 mokytojai: 5 mokytojai metodininkai, 12 vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai, mokytojo padėjėja, socialinė pedagogė, bibliotekininkė, logopedė-specialioji pedagogė.

  • Veikia Trakų švietimo centro suaugusių nuotolinio mokymo punktas.

Pamokų laikas
1
8.10 - 8.55
2
9.05 - 9.50
3
10.00 - 10.45
4
11.05 - 11.50
5
12.10 - 12.55
6
13.05 - 13.50
7
14.00 - 14.45
8
14.50 - 15.35
tamo  
bmt2
Drąsinkime ateitį
spc
ITC
sac
emokykla
simm
mtp
Draugiškas internetas
mtp+
Tinklapis „Kam to reikia“
Ugdymo plėtotės centras
Tinklapis „Langas į ateitį“